Merzouga, Sahara Desert, Morocco

Merzouga, Sahara Desert, Morocco

Merzouga, Sahara Desert, Morocco